กิจกรรมรณรงค์การออกกำลังกาย ประจำปี 2566

23 พ.ย. 66

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การออกกำลังกาย ประจำปี 2566
เพื่อผ่อนคลายความเครียด และเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ