กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ออกเสียงประชามติ

29 ก.ค. 59

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ สมาชิกสภาอบต. พนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบแชะ

ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ออกเสียงประชามติ

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ขอเชิญชวนชาวตำบลแชะ ร่วมไปใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น