กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

03 ม.ค. 66

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการปลูกจิตสำนึก คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ