กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

26 มิ.ย. 66

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายเกล้า สุริยะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล
ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2566) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ