กิจกรรมจิตอาสา “วันสมเด็จพระนารายณ์”

11 ก.ค. 67

💛🙏🏻วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 นำโดยนายเกล้า สุริยะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

นายดาวเทียม เป๋ากระโทก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ สมาชิกสภา

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันสมเด็จพระนารายณ์” บริเวณวัดป่า

และบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและ

แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้