กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565

25 พ.ย. 64

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ เป็นการจัดเก็บขยะบริเวณถนนเส้นหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จากโรงแรมพจน์แสเจริญโฮเต็ลไปถึงบ้านถนนกลาง หมู่ 8 ถึงด่านต้นยางบ้านแชะ หมู่ 3