กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำปี 2565

30 พ.ย. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำปี 2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยนายกเกล้า สุริยะพันธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.แชะ “เพื่อเก็บขยะบริเวณถนนสาธารณะ เส้นหน้าสำนักงาน อบต.แชะ” ตั้งแต่โรงแรมพจน์แสน-ด้านต้นยาง