การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเชะเเละปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการเเทน

12 ก.ค. 64