การฝึกเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้ง ประจำปี 2567

14 ก.พ. 67