การปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจ จุดตรวจ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)

26 มิ.ย. 64

เจ้าหน้าที่ อบต.แชเะ และ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรียน ประจำจุดตรวจ ณ ด่านตรวจ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)